hvordan du skriver referanser Hva er vind?

palacios remondo placet At det er store krefter i vind har de fleste erfart ved å være ute en stormfull dag. Vind er rett og slett luft i bevegelse. Vind oppstår når sola varmer opp luften. Varm luft er lettere enn kald luft og derfor stiger den varme luften oppover. Den varme luften erstattes av ny kald luft som igjen varmes opp. Dermed oppstår det bevegelser i luften. Noen ganger er bevegelsene små, mens andre ganger kan de bli store og forsterkes av topografiske forhold. Da blir bevegelsen så store at vinden kan nå orkans styrke. Vindenergi er en foredlet form for solenergi.

pu student election result 2017 Energien i vinden er avhengig av vindstyrken. Når vindhastigheten øker, øker energien i vinden med 3. potens av vindhastigheten. Ved lett bris (vindhastighet 6 m/s) er vindenergien 39 W/m² mens frisk bris (vindhastighet 10 m/s) har en vindenergi på 615 W/m².

l and t kochi Ressurser globalt

med livet foran seg Vindenergi er en fornybar ressurs. Ca. 1 % av innstrålt solenergi går med til å sette luften i bevegelse. For hele kloden tilsvarer dette en energimengde som er ca 100 ganger verdens energibruk. Det er altså tilnærmet ubegrenset med vindenergi.

plague doctor horror movie Ressurser i Norge

annenrangs borger betydning Norge har meget gode vindressurser sammenlignet med land som Tyskland og Danmark, som er store i Europa på vindkraft. Årlig gjennomsnittlig vindhastighet, målt 50 meter over bakken langs kysten i Norge, er på rundt 8 m/s. Det tilsvarer vanlig bris. De beste forholdene for vindenergi finnes ved kysten fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord, og i kystnære fjellområder.

ved arken klokken åtte Hvordan utnyttes vindenergi?

husforsikring pris gjennomsnitt Vind utnyttes i hovedsak i vindturbiner som produserer elektrisitet. Før i tiden ble også vindkraft utnyttet i vindmøller for å male korn.

Legg igjen en kommentar

seventh heaven hotel shanghai

menyoo gta v aida harvey rundt fat Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med miss hannah minx *

god seen in real
naturfagsproeve mitose meiose quizlet
kirurgisk klinikk bentsebrugata 29
hvor ligger north carolina

kart over europa på norsk

mens du er ung

morrastund david hveem

tommy sharif sønn This site uses Akismet to reduce spam. himmelen over mitt liv.