table for pc negative tall tallinje

  hatt sunnfjordbunad pris Hva er olje?

  For flere hundre millioner år siden ble rester etter døde planter og dyr fra urtiden utsatt for et enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull, olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybart siden omdannelsen tar flere millioner år. Kull, olje og gass består for det meste av karbon og hydrogen og er derfor meget energifullt. Olje inneholder mer energi enn kull (pr. tonn), fordi det inneholder mer hydrogen. I tillegg inneholder olje små mengder oksygen, nitrogen og svovel. Fra oljefeltene utvinnes råolje som blir foredlet til flere typer olje som har forskjellig tetthet og svovelinnhold. Eksempler på ulike typer olje er fyringsparafin, lett fyringsolje og tungolje. Olje er lett å transportere og lagre.

  adresse frøya kommune
  Ressurser globalt

  Olje er som sagt en ikke-fornybar ressurs. Mesteparten av oljereservene er lokalisert i Midt-Østen (64%) der Saudi-Arabia har 24,8% av reservene, Irak 10,7%, Forenede Arabiske Emirater 9,3%, Kuwait 9,2% og Iran 8,5%. Betydelige oljereserver finnes også i Venezuela (6,9%), tidligere Sovjetunionen (6,3%), Mexico (4,5%), USA (2,9%) og Libya (2,8%). Nye funn og forbedret utvinningsteknologi har gjort at verdens oljereserver har vært tilnærmet konstante siden 1989. De påviste utvinnbare oljereserver vil med dagens forbruk og teknikk vare i ca 40 år.

  rosa toms barn Ressurser i Norge

  På den norske kontinentalsokkelen er de forventede oljeressurser (både oppdagede, uoppdagede og utnyttede) på noe over 6,1 milliarder Sm³ oljeekvivalenter som tilsvarer 1,0 % av verdens samlede oljereserver. Det er produsert i alt 2.4 milliarder Sm³ oljeekvivalenter dvs. tilsvarende 39 % av Norges totale ressurser.

  blir fort såret Hvordan utnyttes energien i olje?

  Olje kan utnyttes direkte til oppvarming, til industriformål, til transport og til å lage elektrisitet i et varmekraftverk. Foruten oljeproduktene som brukes i transportsektoren, brukes oljen i Norge til oppvarming av bygninger og tappevann (23 %) og til produksjon av varme til ulike formål i industrien og annen virksomhet.

  2 Comments

  gjelder firmabil ved utregning av dagpenger · 5. mai 2017 at 01:56

  yamarin 64 dc fuse box […] hvor mye varme avgir et menneske […]

  ferieuker med helligdager · 11. mai 2017 at 18:48

  driver downloader for pc […] semmelweis university medicine […]

  Legg igjen en kommentar

  troll meaning in malayalam

  hvordan drepe bananfluer laursen solveig anita nilsson Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med kolaps i verdensøkonomien *

  yngstemann i søskenflokken sosial
  knife fighting games
  bilde atacand 4 mg
  high colorado telt

  jesper juul mat

  eden project cornwall

  dillinger 5 45nrth chainreaction

  selvdestruktiv i forhold This site uses Akismet to reduce spam. prøv a ikke le for barn.