gull glitter sko Hva er bølgekraft?

jarle waldemar dvd Når du ser bølger som slår opp på land under en storm, eller hvis du er ute på havet en vindfull dag, skjønner du at det er store krefter i bølgene. Men hvor kommer disse kreftene fra, og hva er det som skaper bølger?
Bølger oppstår ved at vind skaper krusninger på havoverflaten. Hvis vinden vedvarer, vil bølgene vokse. Bølgeenergi er derfor en foredlet form av solenergi.

mest omtalte kjendiser Energien i bølgene er avhengig av bølgehøyden (avstanden mellom bølgedal og bølgetopp) og bølgelengden (avstanden mellom bølgetoppene). Jo høyere og lengre bølgene er, desto mer energi er det i dem. I tillegg er det mest energi i bølger på dypt vann. Energien i bølgene avtar betraktelig når de nærmer seg land.

sleipner ulykken omkomne Det er mest energi i høye og lange bølger, f. eks i bølgene under og etter en storm. Men det er vanskelig å utnytte disse store bølgene økonomisk, både fordi de kan være ødeleggende, og fordi de oppstår så sjelden. Derfor lønner det seg å utnytte de bølgene som det finnes mest av gjennom året, altså de «vanlige» bølgene. Det er enklest å utnytte dønninger fordi de er lange og rolige.

verste vindretning boknafjorden Ressurser globalt

arbeidsplan mål skole Bølger er en fornybar ressurs. Det finnes mer energi i verdens bølger enn det hele verden har behov for. Men det er vanskelig og slett ikke ønskelig å utnytte all den energien. De beste bølgene som kan utnyttes, er dønninger som det finnes mye av bl.a. i Stillehavet.

hermetegn før eller etter punktum Ressurser i Norge

atlantis the palm dubai restaurant under vann Bølgene i Norge er ikke så enkle å utnytte, men man antar at potensialet bare er noe mindre enn energipotensialet i alle norske vassdrag. En fordel med å utnytte bølgeenergi i Norge, er at det er mest bølger om vinteren da vi også trenger mest energi.

sammensatte ord definisjon Hvordan utnyttes bølgeenergi?

breakfast recipes south indian Det er blitt forsket mye på å utnytte bølgeenergi. En av utfordringene er å lage konstruksjoner som tåler de store belastningene som bølger fra stormer og orkaner lager. Bølger kan også utnyttes til å drive skip fremover ved hjelp av en foilpropell. Dette er en relativt enkel konstruksjon, men blir lite brukt. En av grunnene kan være at foilpropellen må festes til båten og vil derfor være utsatt for store påkjenninger.